Guzoluktan görünüş

Kallep Taşı’nın arkası
Gaş’lı büğedi
Savrun
Gallep Taşı Misafir
Gallep Taşı Mezarlık